Thông báo của tộc

Bài viết của tộc

Xem phả hệ phả đồ

Lưu trữ Blog

Xem gia phả tộc Vũ Công

Ảnh của tôi
Nam cao 1,74m- nang 70 kg, mot vo, hai con.

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Cúng Thanh minh như thế nàoCÚNG THANH MINH
1.Sắp lễ:
1.Đồ mã:
Dâng bà chúa đất: 01 bộ nón mũ hài, quần áo, vàng tiền màu đỏ.
Dâng các ngài bản xứ: 3 ngựa đỏ cho: ngài thổ công, táo quân, thổ thần
Dâng ngài long mạch: 01 ngựa ngũ sắc, 5 rồng, 5 rắn.
Dâng quan ngũ phương xử giả: 5 ngựa 5 mầu ( mầu đỏ, xanh, vàng, trắng, tím )
-Tiền vàng
-Một vài nghìn lẻ tuy tâm
2.Lễ
Lễ 1: Dâng bà chúa đất: Thanh bông hoa quả, xôi (trắng), chè, lá trầu quả cau, cốc nước trắng.
Lễ 2: Dâng hội đồng các quan bản xứ:
-Thanh bông hoa quả, cau trầu
-Chè tầu, thuốc lá, rượu (thuốc châm 5 điếu, chè pha ra ), nước.
-Xôi giò (gà), miếng thịt mồi trần qua
-gạo, muối
2.Bài cúng:
   Con nam mô a di đà phật ( 3 lần), con niệm nam mô a di đà phật
   Con xám hối con lạy trời, con lạy đất, con lạy đức phật tổ như lai, Ngài quan thế âm bồ tát đáng cứu khổ cứu nạm.
   Con xám hối con lạy chư phật mười phương, mươi phương chư phật, con xám hối con lạy các toa các giá, con lạy ngài Đệ nhất thượng thiên, ngài đệ nhị thượng ngàn, Ngài đệ tam thoái phủ, Ngài đệ tứ khâm sai, Ngài đệ ngũ tuần tranh, Ngài quan lớn điều thất (điều thất đào tiên, cầu xin tuổi thọ cho cha mẹ, ông bà )
   Con xám hối con lạy hội đồng các quan: Thổ công đông chù, Táo phủ thần quân, Bản gia tiên sư, Bản viên thổ công, Chúa đất,  thần tài, thổ thần, long mạch, Đức thành minh, Bà chúa ngũ phương bản cảnh, (bà chúa sơn lâm) cùng liệt vị tôn thần và hội đồng các quan tiền chủ, hậu chủ, con lạy ông có nhà bà có đất
Hôm nay là ngày … tháng… nắm nhâm thìn,
Tín chủ con là : ………………………………..
Trú tại: ………………………………………………………………………
Chúng con sắm sửa lễ vật gồm có: Thanh bông hoa quả, trầu cau,….
………………………………………………………………………………..
Để dâng lên các ngài,
    cụ thể ví dụ: 3 ông ngựa đỏ dâng ngài thổ công, táo quân, thổ thần
Dâng ngài: long mạch 01  con ngựa ngũ sắc đầy đủ quần áo, vàng tiên, 5 rồng, 5 rắn.
Dâng quan ngũ phương xứ giả:  5 ông ngựa 5 màu.
    Cúi xin các ngài linh thiêng nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lễ mỏng tâm thành thụ hưởng lễ vật.
      Chiếu giám phù hộ cho toàn gia yên vui mạnh khỏe, cho chúng con đi chín về mười, đi tươi về tốt, ba tháng hạ chín tháng đông được tai qua nan khỏi, sáng con mắt chặt đầu gối, cho chúng con lộc ăn lộc nói, lộc gói lộc mở, lộc gần lộc xa, hồ hết lại có, hồ vơi lại đầy, cứu âm độ dương, cứu đường độ chợ, cải hung vi cát, cải họa vi tường cho chúng con được thay son đổi số, thay số đổi hạn, xóa chữ mục phê chữ son, cho chúng con được tươi mặt bằng bạn, mát mặt bằng người, trên quý dưới yêu, trên vì dưới nể…
          Phù hộ và cho phép các tiên linh và những vong hồn thờ phụ họ, họ …….. chúng con cũng về hưởng lễ. Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.
Con nam mô a di đà phật (5.. lần ), vái 5 váiTiết Thanh minh (Từ mồng 5 Đến Mồng 10 Tháng Ba)
Ông bà ta xưa chọn Tiết Thanh Minh là ngày cắt cỏ trên mộ và đắp đất lên mộ (tảo mộ). 
Ý nghĩa:
Ông bà ta xưa chọn Tiết Thanh Minh là ngày cắt cỏ trên mộ và đắp đất lên mộ (tảo mộ). Vì ngày này thời tiết chuyển sang ấm dần, mưa nhiều hơn, cây cỏ tốt hơn trùm lên mộ, có thể làm mộ sụt lở nên cần phải cắt cỏ, đắp thêm đất lên mộ. Nhân lúc đi Thanh Minh tảo mộ, để tưởng nhớ tổ tiên, người thân đã khuất, mọi người có thể dạo chơi ngắm cảnh cỏ cây tươi tốt, nên còn gọi là Đạp Thanh. Nguyễn Du có câu:

Thanh Minh trong tiết tháng ba
Lễ là tảo mộ, hội là Đạp Thanh

Sắm lễ:
Lễ trong tiết Thanh Minh gồm có: hương đèn, trầu cau, tiền vàng, rượu thịt (chân giò, gà luộc hoặc một khoanh giò nạc độ vài lạng), hoa quả.
Khi đến nghĩa trang hay khu vực có để mộ phần của gia đình mình thì gia chủ đặt lễ vào chỗ thờ chung. Sau đó thắp đèn, nhang, vái ba vái vị Linh thần Thổ địa rồi khấn.

1. LỄ ÂM PHẦN LONG MẠCH, SƠN THẦN THỔ PHỦ

Văn khấn lễ âm phần Long Mạch, Sơn thần thổ phủ nơi mộ
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật
- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
- Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ, chư vị Tôn thần:
- Con kính lạy các ngài Thần linh bản xứ cai quản trong khu vực này.
Hôm nay là ngày: .........................................................
Tín chủ (chúng) con là:..............................................
Nhân tiết Thanh minh (hoặc là nhân tiết thu, tiết đông, hoặc nhân ngày lành tháng tốt.. .) tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương kính dâng trước án, kính mời chư vị Tôn thần lai lâm chiếu giám.
Gia đình chúng con có ngôi mộ của.......................
Táng tại xứ này, nay muốn sửa sang xây đắp (hoặc tảo mộ, bốc mộ…) vì vậy chúng con xin kính cáo các đấng Thần linh, Thổ công, Thổ phủ Long Mạch, Tiền Chu Tước, Hậu Huyền Vũ, Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ và Chư vị Tôn thần cai quản trong khu vực này, chúng con kính mời các vị chư Thần về đây chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho vong linh được an nhàn yên ổn, siêu thoát. Cúi xin các vị phù hộ độ trì cho tín chủ chúng con toàn gia mạnh khỏe an bình, bốn mùa không tật ách, tám tiết hưởng thái bình.
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật

2. LỄ VONG LINH NGOÀI MỘ
Nếu viết văn khấn ra giấy thì đọc, xong hoá ngay cùng tiền vàng. Trong khi đợi tuần nhang thổ địa thì mọi người trong gia đình đi viếng thăm các ngôi mộ của gia đình mình, thắp lên mộ mấy nén. Đứng trước ngôi mộ và khấn:
Văn khấn lễ vong linh ngoài mộ
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
-Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương
-Con Kính lạy Hương linh………………(Hiển khảo, Hiển tỷ hoặc Tổ Khảo………….
Hôm nay là ngày. . ………….
Nhân tiết:………………………….
Tín chủ (chúng) con .................................
Ngụ tại:…………………….
Chúng con và tòan thể gia đình con cháu, nhờ công ơn võng cực, nền đức cao dầy, gây dựng cơ nghiệp của………….. chạnh lòng nghĩ đến âm phần ở nơi hoang vắng, tín chủ con thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương kính dâng trước mộ, kính mời chân linh....... . .. ........ . .... . . .lai lâm hiến hưởng. Chúng con xin phép được sửa sang phần mộ, bồi xa, bồi thổ, cho được dầy bền, tu sửa minh đường hậu quỷ cho thêm vững chắc. Nhờ ơn Phật Thánh phù trì, đội đức trời che đất chở, cảm niệm Thần linh phù độ, khiến cho được chữ bình an, âm siêu dương thái. Con cháu chúng con xin vì chân linh . . ........Phát nguyện tích đức tu nhân, làm duyên, làm phúc cúng dâng Tin Bảo, giúp đỡ cô nhi quả phụ, tế bần cứu nạn, hiếu thuận tông nhân để lấy phúc này hướng về Tiên Tổ.
Cúi xin linh thiêng chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù hộ độ trì con cháu, qua lại soi xét cửa nhà. Che tai cứu nạn, ban tài tiếp lộc, điều lành mang đến, điều dữ xua đi. Độ cho gia đạo hưng long, quế hờ tươi tốt, cháu con vinh hưởng lộc trời, già trẻ nhuần ơn Phật Thánh.
Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin chứng giám.
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!
Sau khi khấn xong, đợi hết 2/3 tuần hương thì đi lễ tạ các nơi, hóa vàng, xin lộc và mọi người trở về nhà làm lễ gia thần và gia tiên ở nhà.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét